FAU Representanter 2019/2020

Trinn

Navn

Oppgave/rolle

1

Therese Sandersen

Lyktetog

1

Lene Stensholt

Trafikksikkerhetskomite

2

Emily Geale

Lyktetog

2

Mona Christensen Brygard

Trafikksikkerhetskomite

3

Tonje Dahl

Kasserer

3

Beate Benestad

Skogro

4

Daniel Wikstøl

Leder

4

Katrine Viken Foyn

FKFU

5

Stein Ove Vike

Sekretær

5

Tone P. Skjønhaug

SMU/SU

6

Hege Pedersen

17. mai-kontakt

6

Espen Fischer

Skogro

7

Julia Baker

Lyktetog

7

Øyvind Raaen

Nestleder/vara FKFU