IST Direkte er skolens kommunikasjonsverktøy mellom SFO og foresatte. 

Skolefritidsordningen (SFO) er et leke- og aktivitetstilbud for elever fra 1. til 4. trinn. I samarbeid med hjemmet, skal skolen og SFO legge til rette for lek, sosial læring og bidra til best mulig oppvekstsvilkår. Personalet er opptatt av å være trygge voksne som kan veilede, tilrettelegge og inspirere barna, samt ha god kommunikasjon med foresatte.
Vi bruker PALS med fokus på ANSVAR-OMSORG-RESPEKT.