Om SFO

Skolefritidsordningen (SFO) er et leke- og aktivitetstilbud for elever fra 1. til 4. trinn. I samarbeid med hjemmet, skal skolen og SFO legge til rette for lek, sosial læring og bidra til best mulig oppvekstsvilkår. Personalet er opptatt av å være trygge voksne som kan veilede, tilrettelegge og inspirere barna, samt ha god kommunikasjon med foresatte.
Vi bruker PALS med fokus på ANSVAR-OMSORG-RESPEKT.

 

 

Kort informasjon:

SFO sine åpningstider er 07.15-08.30 (utetid 08.15-08.30) og holder åpent frem til 16.45 hver dag.

Barna kan benytte hele skolegården når de er ute på SFO. Skogområdet stenger klokken 15.30. Det er voksne på de ulike områdene i skolegården til enhver tid, og i skogen frem til 15.30.

SFO holder til i samme bygg som 1. og 2. trinn, og har sambruk av klasserom og garderober. Kjøkkenet er baserom for SFO.

Barna blir tatt i mot av to voksne på morgenen.

Barna får et mellommåltid. Det varierer mellom brød/knekkebrød, varme retter eller gryn. Vi har fokus på et sunt kosthold. 

Torsdager og fredager bruker vi gymsalen etter maten.

Barna får god tid til egenaktivitet og frilek.

Det er viktig at alle har nok skiftetøy (husk regntøy) og klær i forhold til aktiviteter både ute og inne. Alt tøy skal være merket med navn.

Når barna drar hjem skal de krysse ut seg selv på Ipaden. Dette er viktig i forhold til oversikt og sikkerhet. Viktig at det er tydelig gitt beskjed til SFO om endringer i henting før kl. 12.00 samme dag om noen andre henter eller de skal gå hjem selv.

Vi ønsker at foresatte gir barna tid til å rydde etter seg før de går for å ringe seg ut. Foresatte må noen ganger bruke litt tid på å finne barnet sitt når vi voksne er spredt inne og ute.

Det er foresattes ansvar å sjekke hyller og garderobe, slik at det ikke blir liggende igjen vått tøy.

En fast regel på skolen og SFO er at barna ikke skal ringe fra skolen for å gjøre avtaler om å være med hverandre hjem. Det må avtales på forhånd.

 

Alle beskjeder til SFO via IST Direkte. Er det informasjon til samme dag må beskjeden være gitt før 12.00 samme dag. Dette for at de voksne skal ha fokus på barna i åpningstiden. Det er også mulig å nå oss på telefon 995 67 035 (i SFO-tiden).