Ulån av SFO og skolen

Lån av gymsalen og SFO-bygget

Lån av skolens lokaler

Vi på Vestskogen skole synes det er veldig hyggelig at skolens lokaler blir brukt av både foresatte og barn utenom skoletiden. Det er derfor blitt lagt til rette for at både gymsalen, kuben og SFO-bygget kan brukes ved ulike type samlinger. Dette er et gratis tilbud 

Gymsalen kan lånes onsdager av foresatte ved skolen fra 17.00 til 22.30.

SFO-bygget kan lånes av foreldrekontakter på 1.-4.trinn til spillekvelder eller lignende mandager til torsdager fra 17.30 til 22.30.

SFO-bygget, kuben og gymsalen kan også lånes lørdag og søndag.


Dersom du ønsker å låne lokalene, tar du kontakt med skolens kontor- og servicemedarbeider Lisbeth Ovesen:
e-post: lisbeth.ovesen@faerder.kommune.no
 

Her kan du finne mer informasjon om priser kommuens rettningslinjer for utleie.