Oppsummering av høsthalvåret.

Oppsummering av høsthalvåret.

Juleferien nærmer seg og det er naturlig med en tilbakemelding fra høsthalvåret. Etter at Joshua flyttet er vi 39 elever på trinnet. Vi har vært tre kontaktlærere, en spesialpedagog i noen timer og en fagarbeider. Målet vårt har vært å gi alle elevene den tilpasningen de trenger. Vi har nøye tenkt gjennom hvordan vi deler gruppene for at alle skal få best mulig utbytte. Innholdet i skoledagen har vært kjent for eleven, hver morgen starter vi med lesekvart, deretter samling før vi starter på de ulike fagene. Mange timer har gått med til lese og skriveopplæring. Elevene har gjort stor framgang. Vi har brukt ulike metoder for å fange opp flest mulig. I matematikktimene har vi brukt mye konkreter for å visualisere i størst mulig grad.

Barna på trinnet har ulike behov for tilrettelegginger og vi har valgt å gjøre noen forandringer for å opprettholde målet om at alle skal ha tilpasset opplæring. Vi har fått tildelt flere ressurser slik at vi har mulighet til å dele trinnet i mindre grupper. Dette har fungert veldig bra. To grupper holder til på «lilleskolen» og to grupper på «storskolen». Hvilke elever som er i ulike grupper varierer. Pedagogene veksler mellom de ulike gruppene. Vi håper å fortsette samme delingen på nyåret da vi ser at det er svært positivt for alle.

Vi vil takke dere for samarbeidet gjennom året og ønske dere en riktig

GOD JUL!

Hilsen voksne på trinnet