Kontaktinformasjon 2.trinn

Ida Bergsli
Kontaktlærer 

e-post: ida.bergsli@faerder.kommune.no
Mobil: 40906820
Sentralbord: 409 11 500

Ingfrid Tollnes
Kontaktlærer 

e-post: ingfrid.tollnes@faerder.kommune.no
Mobil: 40906820
Sentralbord: 409 11 500

Kirsti Wåge

Kontaktlærer

e-post: kirsti.wage@faerder.kommune.no

Mobil: 40906820

Sentralbord: 409 11 500