Her er en oversikt over når de forskjellige kohortene skal være på skolen og hjemme, og hvilke start- og slutt-tider som gjelder i uke 12.

 

Her kommer informasjon om hvordan du kan bli med på digitalt foreldremøte på Teams.

Her ligger informasjon om Ungdata-undersøkelsen.

Vi på 6. trinn skal ha denne undersøkelsen mandag i uke 11. 

Vi ber dere lese gjennom denne informasjonen, og ta kontakt med oss hvis noe er uklart, eller dere ønsker å reservere dere mot at barnet deres deltar.