Ungdata-undersøkelse

Her ligger informasjon om Ungdata-undersøkelsen.

Vi på 6. trinn skal ha denne undersøkelsen mandag i uke 11. 

Vi ber dere lese gjennom denne informasjonen, og ta kontakt med oss hvis noe er uklart, eller dere ønsker å reservere dere mot at barnet deres deltar.

ungdata-info (PDF, 882 kB)