Kontakt

Henriette Kjønnerød Johannessen          Epost:henriette.kjonnerud.johannessen@faerder.kommune.no  
Kontaktlærer

 

Yvonne Andersen  Epost arb.: yvonne.andersen@faerder.kommune.no
Kontaktlærer

 

Hilde Rolfsen Rygh     Epost arb.: hilde.r.rygh@faerder.kommune.no
Faglærer

 

Telefon:

Telefon etter kl 14.00: 409 06 808

Telefon til skolen: 409 11 500

Mobilskole:

Send:5 (tekst) til 59 44 42 06

Eks: 5 Ole er syk i dag. Mvh Per