Foreldremøter høsten 2023

Vi ønsker velkommen til høstens foreldremøter.

 • 9. trinn - 14. september kl. 18.00 for 9abcd og 18.30 for 9efg.

 • 8. trinn - 20. september kl 18.00 for 8efg og kl.18.30 for 8abcd

 • 10. trinn - 27. september kl. 18.00 for 10abc og 18.30 for 10def

  Først vil det være felles informasjon fra ledelsen i foajeen. Etter dette vil det være møter med kontaktlærerne og de andre foresatte i klasserommet. Vi vil ta opp temaer som er viktige for ungdommer i denne alderen.

  Vi har forventninger om at det stiller en voksen fra hver familie. Meld fra til kontaktlærerne hvis dere er forhindret fra å komme.

  Vi gleder oss til å møte dere

  Mvh Ledelsen og lærerne på Borgheim ungdomsskole.