Vi har i lengre tid sett at fremmedspråk og valgfag har vært skadelidende gjennom pandemien, spesielt  når vi har vært på rødt nivå. Dette er fordi fremmedspråk og valgfag består av grupper av elever fra flere klasser og i valgfag grupper fra flere trinn. Da blir det blanding av mange kohorter, noe vi i følge smitteveilederen ikke skal. For å få til skikkelig undervisning må vi gjøre noen endringer.

Alle elever skal ha hjemmeundervisning på torsdager. Da vil elevene få: 

- undervisning i fremmedspråket sitt

- tid til selvstendig arbeid eller gruppearbeid i fremmedspråk

- valgfag.

Dette har ført til endringer i alle klassers timeplaner.

Kontaktlærerne vil informere om endringene i de ulike klassene.

Endringen vil vare så lenge vi er på rødt eller gult nivå. 

 

Leksehjelp

Fellesverket i Tønsberg tilbyr nå digital leksehjelp hver torsdag fra 16-18. Denne foregår på Teams. Vi har et bredt spekter av fagkompetanse blant våre leksehjelpere (sivilingeniører, ph.d. studenter og pensjonerte lærere).

Informasjon om leksehjelpen blir lagt ut på Facebook-siden (https://www.facebook.com/Husetpahjornet) til Fellesverket og Instagram (huset_pa_hjornet). Linken til Teams legges ut når leksehjelperne er logget på.

 

Ordinær skoleskyss i Vestfold og Telemark organiseres med en kombinasjon av åpne skolelinjer og ordinære busslinjer, og flere av bussene har en blanding av elever fra ulike skoletrinn, skoler og kommuner.

Det er begrenset tilgang på ekstra busser, taxier og sjåfører og det er derfor avgjørende at kommunene og skolene fortsetter å bidra med tiltak som demper presset på kollektivtrafikken. Vi vil fortsatt gjøre vårt beste for å sette inn ekstra kapasitet der det oppstår behov og er mulig å få til, men vi er fortsatt avhengig av et godt og tett samarbeid med kommunene og skolene. Får vi sammen elevene til å følge våre retningslinjer, skal skoleskyssen kunne opprettholdes på en trygg og god måte.

Les de generelle retningslinjene. (PDF, 193 kB)

Dette er prosedyren dersom en elev eller ansatt ved skolen får påvist koronasmitte:

SLT

Det skjer mye nytt i ungdomsmiljøet som vi voksne ikke har kjennskap til. De aller fleste ungdom i Færder går det bra med. Av og til får politiet likevel informasjon om ting som skjer i ungdomsmiljøet som de ønsker å dele med foresatte slik at vi får en samtidig og felles forståelse av hva som beveger seg og skjer der ute.

 

Korona virus

Det har den siste tiden vært en markant økning i smittetilfeller i Færder kommune, og skoler i kommunen er berørt. Det uroer en del foresatte, elever og ansatte. I slike situasjoner er det behov for informasjon

I § 3-12 i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring, står det at halvårsvurdering med karakter skal «givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av opplæringsåret…». Av den grunn har vi endret vår halvårsvurdering til fredag i uke 2, 15. januar.

Teknisk feil

Vi har nå fått melding av kommunenes leverandør at Skooler innloggingen for foresatte er i orden.  Dersom du har lagret en snarvei i din nettleser og denne ikke fungerer bruk denne:  https://faerderparents.azurewebsites.net/

 

Hva skjer i ungdomsmiljøet i Færder kommune? Det var temaet på et storforeldremøte for foresatte i de fire ungdomskolene i Færder kommune.