fargeblyanter og regnbue

Viktig informasjon til foresatte for elever på 7.trinn som planlegger skolebytte ved overgang til ungdomstrinn. Se kommunens nettside

 

Torsdag 12.januar kommer utdanningsløpene i videregående skole til Borgheim for å informere og svare på spørsmål fra elever og foresatte.
Elevene møter MED 1 foresatt i foajeen kl 18.00.


Der henger det oversikt over hvilke studieretninger som befinner seg i hvilke rom og kontaktlærere har lister over elevenes forhåndsvalgte studieretninger.

Det er tre økter med informasjon (hver av dem inntil 25 min)
1.økt 18.15
2.økt 18.45
3.økt 19.15

Vi ber om at dere bidrar til å flytte dere raskt mellom øktene.

Velkommen til bransjekveld.

Den eldste teatergruppa setter opp en fantastisk fin teaterversjon av den kjente Robin Hood, det er bare å anbefale å få med seg!

 

Robin hood plakat2023pdf (PDF, 8 MB)

helsedirektoratet og helsenorge

Den usikre situasjonen i Europa og faren for atomulykker kan virke skremmende for både voksne, ungdommer og barn. Helsedirektoratet og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet råd om hvordan voksne kan snakke med barn om krig og frykt for atomutslipp. Rådene er rettet mot både foreldre, omsorgspersoner og profesjonelle slik som lærere, barnehageansatte og helsepersonell.

  

Elevundersøkelsen på Borgheim ungdomsskole vil bli gjennomført i løpet av uke 45-46. Elevene på  8. - 10.trinn deltar

 Innsats for andre er et av våre mest populære valgfag.  Elevene jobber med frivillig velferd og bruker appen NYBY for å finne oppdrag.
Det har blitt laget en film om hvordan appen kan brukes også for ungdomsskoleelever.
Filmen finner dere her: https://nyby.no/losninger/ungdomsskole

 

brev info

I forbindelse med utfordringer knyttet til pandemien har vi tilpasset vår praksis i behandlingen av søknader. Nå er vi tilbake i normal hverdag og henviser til retningslinjene som gjelder for disse søknadene. Spesielt presiseres pkt.1 i retningslinjene (frist for å søke som er minimum tre uker før ønsket permisjon). Denne fristen vil igjen bli overholdt fra og med tirsdag 18.10.2022. Søknader som kommer inn mindre enn tre uker i forkant vil ikke bli behandlet jfr. retningslinjene.
Det er viktig at det blir søkt om permisjon via skjema nederst i lenken over, det er ikke tilstrekkelig å sende inn en fraværsmelding via IST Home med teksten "Ferie".

 

Vi inviterer til foreldremøter for 9. og 10. trinn. 

Det blir først felles informasjon fra skolens ledelse og deretter tid i de ulike klassene med andre foresatte og kontaktlærere.

9. trinn tirsdag 13. september

9 AB Kl. 17.00, 9 CD KL. 18.00, 9 EF KL. 19.00 

10. trinn torsdag 8. september

10 abc kl. 18.00 og 10 def kl. 19.00

Hjertelig velkommen. 

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt.