Mandag 7. juni arrangerer vi besøksdag for elever og foresatte på neste års 8. trinn. 

Grunnet smittevern må vi dele elevene og foresatte inn i tre puljer, se oversikt under. Elevene vil møte den nye klassen sin, kontaktlærerne, samt rektor og inspektør på trinnet. Foresatte kan komme begge to og vil møte andre foresatte i klassen, kontaktlærerne og ledelsen ved skole. Alle møtene vi foregå utendørs. Hjertelig velkommen!

I løpet av mai og juni 2021 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene (standpunktkarakterer og karakterer fra muntlig eksamen) som skal stå på ”Vitnemål for grunnskolen". I faget musikk, og evt. avlsuttende valgfag, fikk eleven standpunktkarakter ved utgangen av 9.trinn. Vitnemålet får eleven på avslutningen med foresatte torsdag 17. juni i Nøtterøy kulturhus. Arrangementet der vil følge gjeldende smittevernregler.

Alle elever trekkes ut til én muntlig eksamen. Muntlig eksamen avvikles 2. og 4. juni. Mer informasjon finner dere i dette skrivet: 

Informasjon til foresatte (PDF, 194 kB)

Vi har i lengre tid sett at fremmedspråk og valgfag har vært skadelidende gjennom pandemien, spesielt  når vi har vært på rødt nivå. Dette er fordi fremmedspråk og valgfag består av grupper av elever fra flere klasser og i valgfag grupper fra flere trinn. Da blir det blanding av mange kohorter, noe vi i følge smitteveilederen ikke skal. For å få til skikkelig undervisning må vi gjøre noen endringer.

Alle elever skal ha hjemmeundervisning på torsdager. Da vil elevene få: 

- undervisning i fremmedspråket sitt

- tid til selvstendig arbeid eller gruppearbeid i fremmedspråk

- valgfag.

Dette har ført til endringer i alle klassers timeplaner.

Kontaktlærerne vil informere om endringene i de ulike klassene.

Endringen vil vare så lenge vi er på rødt eller gult nivå. 

 

Dette er prosedyren dersom en elev eller ansatt ved skolen får påvist koronasmitte:

SLT

Det skjer mye nytt i ungdomsmiljøet som vi voksne ikke har kjennskap til. De aller fleste ungdom i Færder går det bra med. Av og til får politiet likevel informasjon om ting som skjer i ungdomsmiljøet som de ønsker å dele med foresatte slik at vi får en samtidig og felles forståelse av hva som beveger seg og skjer der ute.

 

Korona virus

Det har den siste tiden vært en markant økning i smittetilfeller i Færder kommune, og skoler i kommunen er berørt. Det uroer en del foresatte, elever og ansatte. I slike situasjoner er det behov for informasjon

I § 3-12 i forskrift til opplæringsloven kapittel 3 om individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring, står det at halvårsvurdering med karakter skal «givast midt i opplæringsperioden, og ved slutten av opplæringsåret…». Av den grunn har vi endret vår halvårsvurdering til fredag i uke 2, 15. januar.

Teknisk feil

Vi har nå fått melding av kommunenes leverandør at Skooler innloggingen for foresatte er i orden.  Dersom du har lagret en snarvei i din nettleser og denne ikke fungerer bruk denne:  https://faerderparents.azurewebsites.net/

 

Hva skjer i ungdomsmiljøet i Færder kommune? Det var temaet på et storforeldremøte for foresatte i de fire ungdomskolene i Færder kommune.