sentralbord telefon

Mandag 04.10.2021 blir skolenes sentralbord overført til kommunens sentralbord. Telefonnummeret til sentralbordet er 33 39 00 00. Kontaktinformasjon til skolen finnes også på skolens hjemmeside under "Kontakt".

sykkeldekk

Det har skjedd flere alvorlige ulykker i Vestfold fordi noen har løsnet skruer og hjul på andre sine sykler. Derfor har politiet sendt et brev til alle skoler om dette. Skolen har snakket med elevene om dette, men vi ber også om at dere foreldre tar opp dette hjemme og snakker om mulige konsekvenser av slik handlinger. Brevet fra politiet følger vedlagt. 

Meddelelse til skoler brev fra politiet (PDF, 76 kB)

Bra mat kurs

Friskliv Ung holder gratis kostholdskurs for foresatte til barn og ungdom. Kurset holdes over tre ettermiddager og tar utgangspunkt i kostråd fra Helsedirektoratet. 

Fysioterapeut Anette Henriksen

Fysioterapeut Anette Henriksen vil nå være fast tilstede på torsdager kl. 12:00-15:00.

Tellinger viser at voksne i vårt fylke er blant de dårligste på bruk av refleks. Faktisk er vi tredje dårligst i hele Norge, med bare 42% voksne som bruker refleks. Kan du hjelpe fylkeskommunen med å komme med gode ideer til hvordan de skal få voksne til å bruke refleks?

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

 

Friskliv ung gir tilbud til barn og unge (PDF, 2 MB) mellom 12–20 år som ønsker støtte og hjelp med kosthold, fysisk og psykisk helse. Vi har både gruppe- og individuelle tilbud. Vi har også tilbud om kurs for foreldre i Bra Mat og treningsgrupper til barn og foreldre. 

 Vi har fått melding om at skolerute nr 1551 fra blant annet Skallestadområdet tidvis har for mange elever med (gjelder ikke mandager).Vi trenger hjelp fra foreldrene til å informere og be elever om å ta de andre skolebussene fra området som ofte har god kapasitet. Disse går noe senere enn skolerute 1551, og burde slik sett i utgangspunktet være populære.

LUS

Det er oppdaget lus ved skolen. Her finner du informasjon om hvordan sjekke og behandle hodelus.

 

https://www.fhi.no/nettpub/skadedyrveilederen/lus/hodelus/