Besøksdag og foreldremøte for nye 8. trinn

10. juni er det besøksdag for elever som skal begynne på 8. trinn kl. 12.00 og foreldremøter. 

Pga plassmangel er det to møter

8abc kl. 18.00

8defg kl. 19.00

Det blir felles informasjon i foajeen først, så møter i klasserommene med kontaktlærere og andre foresatte.