Barn kan bli urolige og ha mange spørsmål om den pågående krigen i Ukraina. Ansatte i barnehager og skoler i Færder gjør det de kan for trygge og forklare det som skjer.

Målet for lørdag 5.mars er at idrettsglede og mestringsopplevelser vil stå i fokus uavhengig av hvilken funksjonsnedsettelse deltakeren har!

Vi ønsker å gi flere barn, unge og unge voksne med et tilretteleggingsbehov, et innblikk i hvilke tilbud som finnes i Færder og Tønsberg. Vi ønsker også å vise fram hvilket utstyr som kan gi flere en mulighet for å drive med mer fysisk aktivitet i hverdagen.

Foreldre/foresatte må gjerne delta på denne dagen.

brev info

PANDEMIEN GÅR INN I EN NY FASE

I ukene som kommer er det grunn til å anta at mange får Covid-19 både i samfunnet generelt og i barnehager og skoler spesielt.

Smittespredningen skal fortsatt holdes under en form for kontroll og bremses. For å begrense sykdomsbyrden og for å unngå at barnehager og skoler må stenge av bemanningshensyn, er det nødvendig med noen tiltak.

 

Fra 01.02.2022 tar skolen i bruk appen IST Home for at foresatte kan legge inn fravær. IST Home skal erstatte fraværsmelding via SkoleSMS. 

Appen bruker ID-porten for pålogging og mulighet for biometrisk autentisering (faceID eller fingeravtrykk) som verifisering av endringer. Leverandøren jobber med videre utvikling av appen og det vil komme nye oppdateringer og forbedringer. Av tekniske grunner er ikke alle fag ført korrekt i appens Timeplanvisning, men dette kan man se bort fra.

Appen lastes ned via App Store eller Google Play

Friskliv ung

Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten som er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen.

Friskliv ung arrangerer kostholdskurs med påmelding i disse dager. I tillegg tilbyr de treningsgrupper for ungdom, aktivitetsgruppe for barn, individuell samtaleoppfølging med kontaktperson og diverse kurs. Se vedlegg for mer informasjon.

Informasjon om Friskliv ung og deres tilbud i 2022. (PDF, 3 MB)

Informasjon om "Bra mat"-kurs hos Friskliv ung. (PDF, 2 MB)

 

I uke 4 arrangeres det informasjonsmøter på flere av de videregående skolene.

Informasjonsmøtene vil bli avhold fysisk, men skolene trenger forutsigbarhet i forhold til hvor mange som møter, slik at de kan planlegge.

Det er ønskelig at helst bare 1 foresatt fra hver husstand møter.

Fra mandag 24. januar innføres grønt nivå i Færder kommune og Borgheim ungdomsskole.

 

Elevrådet, FAU og skolens ledelse har engasjert seg i en felles viktig sak, skolens uteområde. Området er lite og mangler utstyr som inviterer til aktivitet og lek. Dette innlegget er skrevet av to elever ved skolen og står på trykk i Tønsbergsblad i dag.

informasjon brev

Selvtest før skolestart 
Helsemyndighetene anbefaler test av elever i skolen og av ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med oppstart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos barn og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i barnehager og skoler. 

Færder kommune ber derfor om at alle skoleelever tar en selvtest tidligst 24 timer før de kommer tilbake på skolen 4. januar.

På Borgheim ungdomsskole kan selvtester hentes søndag 2. januar fra kl. 17-19 og mandag 3. januar fra kl 08.30-12.00.  

Informasjon til foreldre i barnehager og skoler_301221 (DOCX, 45 kB)

brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.