Klasselister offentliggjøres fredag 29. mai og blir videreformidlet at kontaktlærere på barneskolene

2. juni er det besøksdag for elevene og foreldremøter samme kveld.

For å holde smittevernreglene arrangeres møtene klassevis. 

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Vi gleder oss til det første møtet med elevene i morgen og onsdag. Å skulle omgås så mange mennesker etter 8 uker blir en overgang. Vi vil være mange voksne som tar i mot dem når de kommer. Det er fint om dere hjelper oss og går gjennom disse punktene med dem:
- Når de kommer til skolen skal de gå rett i klasserommet, vaske hendene og sette seg på plassen sin, merket med navn.
- 1 meters avstand gjelder hele tiden, også ved inngang, utgang og når de legger fra seg tingene sine i skapet. I klasserommet skal vi sørge for avstand mellom plassene. I gangen og ute må elevene hjelpe til med å holde avstand.
- For å se hvilken dag barnet ditt skal komme på skolen, altså hvilken kohort han eller hun er i, se arbeidsplan eller teams
- Klemming er dessverre forbudt

Velkommen!

 Vi gjør oss nå klare for å ta imot elevene igjen. For å rigge og få gjennomgått reglene har vi i ledelsen, sammen med lærerne satt av tid fra mandag kl. 10.00. Det vil si at lærerne møter elevene til vanlig tid og gir dem en oppgave/oppgaver de kan gjøre på mandag. Det er ikke anledning for elever som har vært på skolen å være her da, de må også være hjemme.