brev info

 

INFORMASJON OM AKTIVITETEN I BARNEHAGER OG SKOLER OG OM COVID

Vi nærmer oss julehøytiden med stormskritt. Etter et unntaksår med COVID 19-restriksjoner, har barnehager, skoler og hjelpetjenester i Færder har hatt så normal drift som mulig de siste månedene.

elevundersøkelse

Elevundersøkelsen på Borgheim ungdomsskole vil bli gjennomført i løpet av uke 45 og 46.

Elevene på alle trinn deltar.

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen fra Udir.

Færder Kulturskole

Øy'ne synger

Flere Farger er en forestilling presentert av barn og ungdom fra hele verden. Dette er et nært, musikalsk møte med unge menneskers historie om hvem de er og hvor de kommer fra.

Mandag utløste en av våre elever brannalarmen. Dette er ikke første gang. De siste åra har vi hatt brannalarmer og evakueringer flere ganger forårsaket av at elever utløser alarmen. Det er svært alvorlig at brannvesenet må bruke tid på falske utrykninger, framfor å hjelpe til i alvorlige hendelser. Det er viktig at ungdommene skjønner dette. Lærerne har snakket med klassene sine og vi ber dere formidle det samme.

sentralbord telefon

Mandag 04.10.2021 blir skolenes sentralbord overført til kommunens sentralbord. Telefonnummeret til sentralbordet er 33 39 00 00. Kontaktinformasjon til skolen finnes også på skolens hjemmeside under "Kontakt".

sykkeldekk

Det har skjedd flere alvorlige ulykker i Vestfold fordi noen har løsnet skruer og hjul på andre sine sykler. Derfor har politiet sendt et brev til alle skoler om dette. Skolen har snakket med elevene om dette, men vi ber også om at dere foreldre tar opp dette hjemme og snakker om mulige konsekvenser av slik handlinger. Brevet fra politiet følger vedlagt. 

Meddelelse til skoler brev fra politiet (PDF, 76 kB)

Bra mat kurs

Friskliv Ung holder gratis kostholdskurs for foresatte til barn og ungdom. Kurset holdes over tre ettermiddager og tar utgangspunkt i kostråd fra Helsedirektoratet. 

Fysioterapeut Anette Henriksen

Fysioterapeut Anette Henriksen vil nå være fast tilstede på torsdager kl. 12:00-15:00.