Friskliv ung er et tilbud i skolehelsetjenesten, og er for barn og ungdom, samt deres foresatte, som ønsker hjelp til å endre på noe i hverdagen. Alle kan henvise eller ta kontakt.

 

Vi inviterer foresatte som har ungdommer på 8. trinn til foreldremøte 1. september. For å få plass til alle må vi dele dere i tre grupper.

8AB KL. 17.00

8CD KL. 18.00

8EFG KL. 19.00

Det blir først felles informasjon fra skolens ledelse, sosiallærer og miljøveileder og deretter tid i de ulike klassene med andre foresatte og kontaktlærere.

Hjertelig velkommen. 

Etter flere utfordringer fra både FAU og Elevrådet ble Borgheim ungdomsskole en mobilfri i august 2014. Bakgrunnen var en bekymring for et økende omfang av elevenes mobilbruk, privat og i skoletida.

Vi ønsker alle våre elever velkommen onsdag 17. august.

8. trinn begynner kl. 08.45. 

9. og 10. trinn kl 10.00.

Vi gleder oss til et nytt skoleår!