Velkommen til bransjekveld på Borgheim

Torsdag 12.januar kommer utdanningsløpene i videregående skole til Borgheim for å informere og svare på spørsmål fra elever og foresatte.
Elevene møter MED 1 foresatt i foajeen kl 18.00.


Der henger det oversikt over hvilke studieretninger som befinner seg i hvilke rom og kontaktlærere har lister over elevenes forhåndsvalgte studieretninger.

Det er tre økter med informasjon (hver av dem inntil 25 min)
1.økt 18.15
2.økt 18.45
3.økt 19.15

Vi ber om at dere bidrar til å flytte dere raskt mellom øktene.

Velkommen til bransjekveld.