Nasjonale prøver

I ukene 36-39 avholdes Nasjonale prøver for alle klasser på 8. og 9. trinn. For 8. trinn i lesing, regning og engelsk og for 9. trinn i lesing og regning. 

Føremålet med nasjonale prøver er å gi skolane kunnskap om elevane sine grunnleggjande ferdigheiter i lesing, rekning og engelsk. Informasjonen frå prøvene skal danne grunnlag for undervegsvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. (Udir.no)

Hovedregelen er at alle skal delta på prøvene, men for elever som har særskilt norskopplæring eller spesialundervisning er det mulig å få fritak for en eller flere av prøvene. Det er også muligheter for å få tilrettelegging på prøvene. 

Les mer om prøvene her: https://www.udir.no/eksamen-og-prover/prover/nasjonale-prover/om-nasjonale-prover/