En hilsen fra ny rektor til foreldre og foresatte Borgheim ungdomsskole

Torsdag 1.februar startet jeg som ny rektor på Borgheim ungdomsskole. Jeg kommer fra stillingen som undervisningsinspektør ved Presterød ungdomsskole, hvor jeg har vært de siste 13 årene.

I løpet av mine to første dager på skolen har jeg vært rundt og hilst på alle klassene, vært med i kåringen av skolens beste elevbedrift på 10. trinn, blitt bedre kjent med de ansatte på skolen og vært mye rundt på skolen for å snakke med elever på alle trinn. Det som møter meg er hyggelige, interesserte og engasjerte elever. Det er mange som har spørsmål til den nye rektoren og jeg har et inntrykk av at det er mange som lurer på om det blir forandringer på skolen. Mitt svar, både til elever, ansatte og dere foreldre, er at jeg nå skal bruke god tid på å bli godt kjent med Borgheim ungdomsskole. Jeg vet det er en skole med mange kvaliteter og jeg har et ønske om å utvikle den videre sammen med dere.

Jeg er opptatt av at skolen har et tett skole-hjem samarbeid, både gjennom arbeidet i FAU og den jevnlige kontakten mellom skolens ansatte og foreldrene.

Mitt ønske er å være en synlig rektor både for elever og de ansatte og jeg vil bruke mye av tiden min framover ute i ganger og klasserom.

Med ønske om et godt samarbeid,

 

Pål Engseth

Rektor, Borgheim ungdomsskole