BORGHEIM UNGDOMSSKOLE INVITERER TIL FORELDREMØTER

For 8. og 9. trinn - 7. mai 2024

TEMA for 8. trinn er utsett & TEMA for 9. trinn er rus

8. TRINN
EFG kl. 18.00
ABCD kl.19.00
Felles i FOAJEEN først, og så i klasserommene.

9. TRINN  
DEFG kl. 18.00 
ABC kl. 19.00 
Felles på PERSONALROMMET først, og så klasserommene.