Dysleksivennlig skole

Lesing - Klikk for stort bilde 

Borgheim ungdomsskole ble sertifisert som dysleksivennlig skole av Dysleksi Norge i 2015. Det betyr at når vi legger til rette for undervisningen, følger vi disse prinsippene:

 • Starter timen med å fortelle hva som skal skje og hvordan vi skal vi skal jobbe
 • Sikrer oss at elevene har hørt og forstått. Be gjerne om at eleven gjenforteller det du har sagt. Dette skjer helst i en-til-en-situasjoner
 • Gjentar det som er viktig
 • Forklarer nye ord og begreper
 • Forklarer det en gang til og gjerne på en ny måte om det trengs
 • Er tålmodig, elever med lese- og skrivevansker trenger gjerne lenger tid enn andre
 • Bruker Arial eller Calibri skriftstørrelse 14 på alt skriftlig materiell når det er mulig
 • Lærer dem å velge riktige lesestrategier og arbeidsstrategier
 • Elever med lese- og skrivevansker sliter også ofte med konsentrasjonen. De kan trenge hjelp til å få oversikt over uka og skoledagen. De kan trenge hjelp til å holde orden i skolesakene – kaste papirer de ikke trenger og å finne fram riktige bøker
 • Arbeidsplanen må være oversiktlig, ha relevant informasjon og anbefalt skrifttype

Anbefalt tilrettelegging i klasserommet for elever med lese- og skrivevansker:

 • De kan ha nytte av å sitte foran i klasserommet
 • De har nytte av å arbeide med elever som er motiverte, ha gode læringspartnere
 • De trenger et ryddig og oversiktlig klasserom
 • De har nytte av læringsfremmende materiell på veggene
 • De kan ha nytte av timeplan og arbeidsplan på pulten sin

Vi har leseveiledere som følger opp enkeltelever og lærere som har elever med  lese- og skrivevansker med hensyn til trening og teknisk støtte.