Informasjon om Borgheim Pluss

Borgheim Pluss er en naturlig del bygget på Borgheim ungdomsskole, men med egen inngang på baksiden av bygget og tilpassede undervisningsarealer for elever som trenger det deler av skolehverdagen.

Borgheim pluss - Klikk for stort bilde 

Borgheim Pluss er en forsterket avdeling med 250% pedagogressurs og 70% assistentressurs fordelt på 6-12 elever. Her undervises det i alle fag etter timeplaner med en lærer i hver time. Borgheim Pluss følger skolens timeplaner og de fleste elever har også delte løsninger med både undervisning på BP og i sin klasse på Borgheim ungdomsskole.  Eleven vil derfor kunne kombinere skoletilbudet i sin klasse, med å få spesialundervisning i grupper på inntil 5-6 elever så lenge eleven er på avdelingen.

Vi jobber med både praktiske ferdigheter og teoretiske tilnærminger til det pedagogiske opplegget. Elevene får også tilbud om et brødmåltid til lunsj og trenger derfor ikke å ha med matpakke.

Som elev på Borgheim Pluss får du god nytte av rammene Borgheim Pluss kan tilby, som mindre forhold, tett voksenkontakt, økt struktur og forutsigbarhet, og tett oppfølging.

Elevene på avdelingen har tilgang til et elevrom (inntil 3 personer på et rom) egen PC, grupperom/lite klasserom, fellesareal for sosiale aktiviteter og kjøkken. Elever som ønsker det, bruker også skolens områder utenfor avdelingen.
Borgheim pluss - Klikk for stort bilde 

Borgheim Pluss er Borgheim ungdomsskoles forsterkede avdeling. Elever som vil søke opptak på Borgheim Pluss bør ha sakkyndig vurdering fra PPT som sier noe om dette. Søknader sendes til Kristin Storhaug (rektor, Borgheim ungdomsskole) på email: kristin.storhaug(a)faerder.kommune.no Dersom søknaden innvilges, vil det fattes et årlig enkeltvedtak om dette, der foresatte har 14 dagers klagerett etter forvaltningslovens §13.