Informasjon om Broen

Sko - Klikk for stort bilde 

Vi har et gruppetilbud for elever som vegrer seg for å være i klasserommet eller på skolen. Vi har i flere år jobbet for å tilrettelegge for elevene som vegrer seg. Skolevegrerne er svært forskjellige, og det er like mange grunner til vegringen som antallet elever som vegrer. Det er viktig at elever som vegrer seg får et opplæringstilbud og et sted å være. Elevene hos oss vil få et tilrettelagt tilbud med undervisning i liten gruppe eller individuelt, der målet er å bygge en bro mellom gruppa og over til klasse. Denne overgangen skal skje i elevenes eget tempo og i de fagene elevene selv velger. Hvis eleven blir trygg på Broen, er muligheten for at eleven finner trygghet i klassen mye større. Sosiallærer og miljøveileder er tett knyttet opp til Broen, i tillegg til lærere og fagarbeider. Broen vil være på egen avdeling på skolen, tidligere spes.ped avdeling.