Informasjon om Velkomstklassen

Velkomstklassen er Borgheim skoles innføringsklasse for språklige minoritetselever som nylig har ankommet Norge.

Fargeblyanter - Klikk for stort bilde 

Velkomstklassen er for elever som har skolebakgrunn fra utlandet og som har behov for særskilt språkopplæring i egen gruppe.

Velkomstklassen er lokalisert i skolens bygning og består av 10- 15 elever med en lærerressurs på ca. 250%.

Elevene i klassen jobber med fagene etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Her skal elevene lære å lese, skrive og snakke norsk. Fagene det gjøres gjennom er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, samfunnsfag, krle, mat og helse, kroppsøving og musikk.

Elevene kartlegges fortløpende for å se den norskspråklige utviklingen. Etter hvert som eleven mestrer norsk godt nok til å få utbytte av ordinær undervisning, vil han/ hun gradvis følge undervisningen i ordinær klasse.

Det er viktig at elevene i Velkomstklassen blir inkludert i fellesskapet på skolen. Derfor får elevene oppnevnt en fadder som de kan forholde seg til. Fadderne får et spesielt ansvar for elevene i Velkomstklassen. Fadderne er elever i velkomstelevens ordinære skoleklasse.


Opplæringen i Velkomstklassen kan vare inntil to år, men vedtak kan bare fattes for ett år av gangen.