Øvrig personale (assistenter, fagarbeidere og barnevernspedagoger)

Alle avdelinger (skole, SFO og Gr.10)

Hanumshahe Demaku

Marija Damnjanovic Dimitrijevic

Annichen Egelandsdal

Rita Breverud Eriksen

Anne-Karine Knem

Roxana Daniela Lønner

Ketil Mjeldheim

Åshild Nordby

Marianne Olsen

Jørgen Paulsen

Irene Aas Rying

Veena Stribolt

Wenche Terjesen

Charlotte Ullebust

Edit K. Østrem

Knut Engmann

Peder NH Lepperød