Kjære alle foresatte,

Som dere er godt kjent med, er smittetrykket nå høyt i Færder. På Brattås har vi hittil vært heldige, med kun et smittetilfelle, hvor smittevei var kjent. Ingen har blitt smittet på skolen. Dere fikk i går ettermiddag et informasjonsskriv fra Hilde Schjerven vedrørende situasjonen i Færder. Det ligger også på skolens hjemmeside: https://faerder.kommune.no/brattas-skole/nyheter-fra-skolen/nyheter-fra-skolen/koronapandemien-strenge-smitteverntiltak-til-og-med-paske-vi-klarer-det-sammen.58841.aspx

Det er krevende og til tider utfordrende å drive skole på rødt nivå, med tilstrekkelig bemanning til forsvarlig drift, eksempelvis grunnet fravær knyttet til karantene og ventekarantener, og at personalet i minst mulig grad skal bytte kohorter. For å blant annet skape forutsigbarhet, og sikre smittevern i enda større grad kommende uke, vil det bli innført hjemmeskole tre dager for 5.-7.trinn.

5.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen onsdag og torsdag.

6.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen tirsdag og torsdag.

7.trinn vil ha tilstedeværelse på skolen mandag og onsdag.

Er der elever som av ulike årsaker er i behov av oppfølging på skolen, legger vi til rette for det.

Mer informasjon vedr. det enkelte trinn, kommer fra kontaktlærerne.

De yngste og mest sårbare elevene våre, elevene på 1.- 4. trinn, og gr. 10, har undervisning på skolen alle dager, med størst mulig grad av uteskole.

SFO opprettholder normal åpningstid.

Utdanningsforbundet og FAU-leder Heidi S. Barvik har være med i prosessen knyttet til drøftinger i forkant av beslutningene rundt organiseringen av kommende uke, sammen med ledelsen. Heidi melder fra FAU om at det er flere foresatte som er bekymret og engstelige i disse dager, grunnet det høye smittetrykket i Færder kommune nå. Enkelte har ytret ønske om å stenge skolen. Det har ikke skolen på nåværende tidspunkt mulighet til å gjøre. Det er heller ikke anbefalt av FHI. Vi kan forsikre om at vi gjør det vi kan for å ivareta smittevern, og  legge til rette for at skolen skal være en så trygg arena som mulig. Samtidig har vi stor respekt og forståelse for at situasjonen vi er inne i, for mange oppleves som utrygg.

Er det noe dere lurer på, eller bekymrer dere for, ta kontakt med oss.

Jeg må samtidig benytte anledningen til å berømme arbeidet som gjøres i FAU. Vi setter pris på å ha så engasjerte, løsningsorienterte og positive foresatte å samarbeide med. Det betyr utrolig mye. Sammen er vi sterke!

Vi har fått noen tilbakemeldinger på at kun en av foresatte mottar skolesms. Ønsker dere begge å motta, ta kontakt med AMS på tlf: 409 11 500.

Det er forespeilet at en ny smitteveileder for skole vil komme til uken.

Endringer knyttet til situasjonen kan som kjent komme på kort varsel.  

Vi skal komme oss gjennom dette sammen! Ta godt vare på hverandre, og gi de du kan gode klemmer <3

Ønsker dere alle en fin helg!

 

Varme hilsener fra Helle Wreen, rektor

I 2021 gjennomføres Ungdata Junior-undersøkelsen i Færder kommune blant elever i 5.-7.klasse. For å gi et godt bilde av situasjonen i Færder, er det viktig at så mange som mulig deltar. Undersøkelsen gjennomføres i løpet av uke 9-12. 

I det vedlagte informasjonsskirvet kan du lese mer om formålet med undersøkelsen, hva elevene blir spurt om og hvordan den gjennomføres (deriblant personvern, frivillig deltakelse og beredskap i form av skolehelsetjenesten). 

Det enkelte trinn informerer på sine ukebrev når de har planlagt å gjennomføre undersøkelsen.

Informasjon til foresatte og barn om ungdataundersøkelsen (PDF, 121 kB)

Endelig er vinteren her, og gleden er stor hos barn og voksne på Brattås! I den forbindelse kommer her litt informasjon:

Vinter, is og snø er gøy! (PDF, 150 kB)

  

 

BUA-desember 2020 (PDF, 76 kB)

BUA Færder har mye flott vinterutstyr som venter på å bli tatt i bruk. Mange er allerede godt i gang med å planlegge romjul og aktiviteter i nærmiljø eller til fjells.

 

Vær tidlig ute! Du kan allerede nå få låne utstyr som du kan ha ut året.  Mange har allerede vært innom for å sikre skøyte- og skiutstyr i riktig størrelse.

 

ÅPNINGSTIDENE ER FLEKSIBLE før jul. Det er garantert åpent tirsdager frem til klokken 1700 MEN vi er stort sett også tilstede i kontortiden alle hverdager. Ring på forhånd for å være helt sikker. 

Færder kommune, Teknikk og Miljø, skal legge ny vannledning fra Tenvikveien v/Stangebykrysset og inn Hovlandveien, samt nye avløpsledninger i Hovlandveien for å tilrettelegge for tilknytting til offentlig nett.

Les mer her. (PDF, 599 kB)