Tellinger viser at voksne i vårt fylke er blant de dårligste på bruk av refleks. Faktisk er vi tredje dårligst i hele Norge, med bare 42% voksne som bruker refleks. Kan du hjelpe fylkeskommunen med å komme med gode ideer til hvordan de skal få voksne til å bruke refleks?

 

Er du bekymret for barnet ditt som ikke vil på skolen eller i barnehagen?
Er du selv en elev som synes det er vanskelig å komme på skolen?
Ta kontakt med oss så kan vi hjelpe til før utfordringene vokser seg større. 

Koronavaksine. Foto.

Informasjon om vaksinasjon av ungdom 12 - 15 år i Færder kommune:

 

Friskliv ung gir tilbud til barn og unge (PDF, 2 MB) mellom 12–20 år som ønsker støtte og hjelp med kosthold, fysisk og psykisk helse. Vi har både gruppe- og individuelle tilbud. Vi har også tilbud om kurs for foreldre i Bra Mat og treningsgrupper til barn og foreldre. 

Bruk helgen 3.-5. september til å sjekke barnet ditt.

Trygg trafikk har utarbeidet brosjyren "Sikker skoleskyss- informasjon til busselskaper, sjåfører, skoler og foreldre". Vi anbefaler alle foresatte om å lese og gjøre seg kjent med innholdet i brosjyren. Brosjyren finner dere ved å trykke her.

Informasjon vedrørende oppstart av SFO og skole, skoleåret 2021-22.