brev info

Til foresatte med barn i barnehager og skoler.

 

Fra mandag 24.januar går barnehager og skoler til grønt lys trafikklysmodellen for smittevern i barnehager og skoler.  Samtidig innføres massetesting.

Det er økende smitte i samfunnet og det forventes at smittetallet vil fortsette å stige den nærmeste tiden. Omikron er nå den dominerende virusvarianten. Omikron smitter lett, men gir mindre alvorlig sykdom. Det er viktig at ikke alle blir syke samtidig, og det er derfor fortsatt behov for tiltak.

Færder kommune følger nasjonale anbefalinger. For skole og barnehager vil regelmessig testing være smittevernstiltak som fanger opp de som er smittet og setter dem i isolasjon. Dette vil erstatte mer inngripende kontaktreduserende tiltak. Det vil gi barn og unge en mer normal hverdag samtidig som smittevern ivaretas

politiet digitalt foreldremøte

Politiet i Sør-Øst inviterer alle foreldre og foresatte i Sør-Øst politidistrikt til en digitalt foreldremøte om trygghet på nett. Vi kommer til å snakke om barn og unge sine nettvaner, og hvilke utfordringer de møter i sin hverdag på sosiale medier. Målgruppen er foreldre og foresatte til alle barn og unge på barneskolen, ungdomsskole og videregående.

Arrangementet er lagt inn som et "event" på facebooksiden til Sør-Øst politidistrikt www.facebook.com/politietsorost. Deltagelse skjer gjennom denne facebooksiden. Her kan man også sende inn evt spørsmål på forhånd eller underveis i møtet.

Hilsen politiet

Hei igjen alle foresatte på Brattås skole,

Håper at dere fremdeles nyter siste rest av romjulen med nære og kjære, og snart er klare for å ta fatt på et nytt år!

Påminnelse om hva gult smittevernnivå vil si

Gult nivå vil si:

  • Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen
  • God hygiene og forsterket renhold
  • Det gjennomføres kontaktreduserende tiltak der avdelingen eller gruppa utgjør kohorter som kun samarbeider med en annen kohort utendørs.

 

Selvtest før skolestart

Helsemyndighetene anbefaler test av elever i skolen og av ansatte i barnehager og skoler i forbindelse med oppstart etter juleferien. Det gjør at man lettere kan oppdage smitte hos barn og ansatte og unngå at disse bringer smitte med seg inn i barnehager og skoler. 

Færder kommune ber derfor om at alle skoleelever tar en selvtest tidligst 24 timer før de kommer tilbake på SFO 03.01, og skolen 04.01.

På Brattås skole kan foresatte og ansatte som tidligere informert om, hente selvtester søndag 03.01.22 mellom kl.10 og 11:30, ved hovedinngangen. Tester kan også hentes på skolen mellom 10:00 og 15:30 mandag 03.01.22. 

Ansatte i barnehager og skoler oppfordres også til å teste seg før de kommer tilbake på jobb. 

Barn og ansatte som har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder skal ikke testes. 

Regjeringen anbefaler ikke at barnehagebarn tester seg inn igjen i barnehagen på samme måte som skoleelever tester seg inn igjen i skolen eller på skolefritidsordningen.

Ansatte i barnehager og skoler oppfordres også til å teste seg før de kommer tilbake på jobb.

Barn og ansatte som har gjennomgått Covid-19 de siste 3 måneder skal ikke testes. 

Regjeringen anbefaler ikke at barnehagebarn tester seg inn igjen i barnehagen på samme måte som skoleelever tester seg inn igjen i skolen eller på skolefritidsordningen.

Informasjon om unntak fra smittekarantene i arbeidstiden for ansatte i barnehager og skoler

Regjeringen har besluttet at ansatte i skoler og barnehager får unntak fra smittekarantene i arbeidstiden fra 1.januar 2022. Grunnen til dette er at barn og unge skal få et best mulig tilbud og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne. I praksis betyr unntaket at ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet kan gå på jobb, men må teste seg døgn 3 og 7 etter nærkontakten. De ansatte har karanteneplikt på fritiden. Dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet skal de i full karantene. Tredje vaksinedose gir unntak fra smittekarantene både på jobb og fritid en uke etter at dosen er tatt.

Lenker til Folkehelseinstituttet og Utdanningsdirektoratets nyheter om barnehage- og skolestart 2022;

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/andre/smittevern-i-skoler-og-barnehager/?term=&h=1

https://www.udir.no/kvalitet-og-kompetanse/sikkerhet-og-beredskap/informasjon-om-koronaviruset/koronatiltak-for-barnehager-og-skoler/

Riktig godt nytt år ønskes dere alle!

Varme hilsener fra Helle Wreen, rektor

Færder kommune, 31.desember 2021

informasjon brev

Under finner du informasjon om Covid-19 og vaksinasjon.

 

brev info

To translate this article: Use the "Language"-button in the top right corner of the page. This is available on computers only.

5.-10.TRINN SKAL HA HJEMMESKOLE FRA 20.-22.DESEMBER

For å lette trykket på skolene før jula setter inn og gjøre det enklere å ha de yngste elevene på skolen, innføres hjemmeskole for 5.-10.trinn fra mandag til og med onsdag kommende uke.

Elevene på 5.-10.trinn vil få et opplegg fra skolen og ha digital kontakt med lærere og annet personell. Elever som av ulike årsaker trenger å være på skolen, vil få tilbud om det. Foresatte kan også henvende seg til skolen dersom de vil ha et slikt tilbud til sitt barn.

brev info

Fra senest 16.desember er barnehager og skoler i Færder kommune på gult smittevernnivå. Regjeringen skjerper smittevernet for å unngå en dramatisk utvikling med svært høy spredning av COVID 19, og særlig av den nye varianten Omikron.

På gult smittevernnivå vil dere oppleve at barn og unge i hverdagen, vil få et begrenset antall nærkontakter. Barnehagen og skolen har god oversikt over hvem som er i samme kohort. 

Økt bruk av utetid med utelek og uteskole anbefales.

brev info

 

I går kom regjeringen med nye restriksjoner og anbefalinger for samfunnet. Med stigende smitte og den nye Omikronvarianten, er det dessverre nødvendig.

Samfunnet oppfordres til å redusere antall nærkontakter, holde en meters avstand og bruke munnbind. Tiltakene settes inn for å få ned presset på helsevesenet, og for at vi skal kunne holde barnehager og skoler åpne.

Labakken skole. Foto.

NB! Innmeldingen gjelder også elever fra Husøy født i 2016.

brev info

 

INFORMASJON OM AKTIVITETEN I BARNEHAGER OG SKOLER OG OM COVID

Vi nærmer oss julehøytiden med stormskritt. Etter et unntaksår med COVID 19-restriksjoner, har barnehager, skoler og hjelpetjenester i Færder har hatt så normal drift som mulig de siste månedene.

elevundersøkelse

Elevundersøkelsen på Brattås skole vil bli gjennomført på følgende tidspunkt:

  • 5. trinn: Uke 45. Onsdag 10.november. Kl. 08:45
  • 6. trinn: Uke 45. Mandag 8. november Kl. 12:00
  • 7. trinn: Uke 46. Tirsdag 16. november. Kl. 12:00

Lærere vil informere elevene om undersøkelsen før gjennomføring.

Les informasjon til foreldre og foresatte om Elevundersøkelsen fra Udir.