Kontaktinformasjon SFO

Her er kontaktinformasjon for SFO og Gruppe 10 ved Brattås skole. 

Undervisningsinspektør med SFO-ansvar: Espen Næss Lund, 97 68 03 66 - espen.ness.lund@faerder.kommune.no

Gruppe 10-kontakt: Rita Breverud Eriksen, 93 00 97 81

SFO-base: 41 56 45 37

1./2.-trinnskohort: 33 06 78 50

3./4.-trinnskohort: 33 06 78 59

Gruppe 10-base: 97 00 48 15