Kontaktinformasjon SFO

Her er kontaktinformasjon for SFO ved Brattås skole. 

Undervisningsinspektør med SFO-ansvar: Espen Næss Lund, 97 68 03 66 - espen.ness.lund@faerder.kommune.no

SFO-base: 40 90 63 76

SFO-turtelefon: 41 56 45 37

SFO-base-telefonen vil være primærkontakt.