Ferieåpne uker på SFO

Velkommen til ferieåpne uker på SFO, uke 25 og 26!

Hei,

Vi gleder oss til å ta fatt på to sommerferieåpne uker på SFO på Brattås! 

Vi vil ha stor variasjon av aktiviteter med fokus på lek, fysisk aktivitet og sosialt samspill. Vi legger opp til noe voksenstyrt aktivitet, men også stor grad av medvirkning fra barna. 

Pga. at vi er inne i en periode med noe usikkert smittetrykk vil aktivitetene primært foregå på skolens område. Det vil derfor ikke settes opp påmeldinger til fastsatte turer ut fra skolens område disse to ukene. Samtidig vil vi fortløpende vurdere kortere turer med begrensede grupper for å utnytte de flotte omgivelsene vi har rundt oss. 

Husk nok mat til å dekke behov gjennom hele dagen. 

Vel møtt til to flotte SFO-uker!

Mvh. Brattås SFO.