Gult smittevernnivå

Vi går over til gult smittevernnivå på Brattås skole fom. 19.04.21. 

Brattås skole går 19.04. over til gult smittevernnivå jf. smittevernveileder for barnehager og skoler fra 25.03.21. 

For SFO betyr dette noe endring i hvordan vi organiserer og gjennomfører dagen: 

1. og 2. kohort kan samarbeide og benytte felles sone utendørs. Kohortene vil fremdeles være separert innendørs, men kan her veksle på å benytte SFO-basen som oppholdsrom på ettermiddag i tillegg til sine respektive klasserom. 

3. og 4. kohort kan samarbeide både ute- og innendørs. Dette er vurdert med bakgrunn i de totale gruppesammensettingene på 3. og 4. kohort. Kohortene benytter kun trinnbasen med tilhørende grupperom som oppholdsrom. 

Vi setter pris på om foresatte fremdeles oppholder seg så lite som mulig innendørs, og ved behov tar kontakt med SFO-ansatte. 

Mvh. Espen Næss Lund.