Innhold i SFO i høstferien

SFO gjennomfører temadager i høstferien med variert og sosialt fokus. 

I høstferien er det lagt en alternativ plan for ordinær SFO med noe endring av steder, tider og innhold: 

  • Mandag: Tømmerholt IL; Turdag; 09:00-14:00
  • Tirsdag: Tømmerholt IL; Vennskapscafe; 11:00-14:00
  • Onsdag: Skolen; Kinodag; 10:30-14:00
  • Torsdag: Skolen; Turdag; 09:00-14:00
  • Fredag: Skolen; Escape room; 11:00-14:00

Pga. ustabil værmelding kan vi endre innholdet/bytte dager fortløpende. Derfor ber vi om at alle barn har med seg tøy/utstyr til å kunne gjennomføre turdag hver dag slik at vi raskt kan omstille oss ved behov. 

Ifbm. vennskapscafe hadde vi satt stor pris på om noen har hengende noen epler på et epletre de kunne tatt med på mandag. Det kunne gitt oss større mulighet til at barna også kan være med på å lage ulike produkter til vennskapscafeen. 

Vi vil også legge til rette for flere aktiviteter, men overnevnte plan beskriver hovedaktivitetene de aktuelle dagene. 

Vi vil også informere om at alle barn i ordinær SFO vil fungere som en kohort i høstferien pga. karantenetid gjennom helg i forkant og etterkant av SFO-dagene, samt antallet barn som er påmeldt de ulike dagene. 

Ta gjerne kontakt for spørsmål.