Utbedring av skolebygget i uke 41

Det vil være noe tungtransport og støy på skolens område i uke 41 ifbm. utbedring av skolebygget. 

Pga. utbedringsarbeid av 1.- og 2.-trinnsbasen i høstferien gjør vi noen tilpasninger mtp. lokaliteter kommende uke: 

  • Ordinær SFO: Mandag og tirsdag skal alle barn møte direkte og hentes ved Tømmerholt Idrettslags lokaler. Onsdag til fredag skal barna benytte 5.- og 6.-trinnsbasen med tilhørende rom og alle skal benytte hovedinngangen på skolen ved ankomst og henting. 
  • Gruppe 10: Fra mandag til fredag skal barna benytte 7.-trinnsområdene og alle skal benytte hovedinngangen på skolen ved ankomst og henting. 

Vi ønsker fremdeles at så få foresatte som mulig er inne i skolebygningen pga. den pågående Covid-19-pandemien. Vi henviser derfor til kontakt gjennom SFO-telefon (41564537) og G10-telefon (97004815). Ta også kontakt med SFO-leder direkte for spørsmål (97680366).