Velkommen til skolestart!

18.08. er første skoledag. Velkommen til alle nye og gamle elever på Brattås skole og Brattås SFO!

Hei, alle sammen!

Vi håper at de første ukene på SFO har vært fine, og ønsker velkommen til de som starter opp ved skolestart fra i morgen!

Vi har startet denne uken på grønt nivå, noe som betyr noen endringer i håndtering av smittevern: 

  • Ingen syke skal møte i barnehagen, skolen eller skolefritidsordningen
  • God hygiene og normalt renhold
  • Kontaktreduserende tiltak: Unngå fysisk kontakt mellomansatte (håndhilsning og klemming)

Vi vil samtidig videreføre noen av tiltakene vi har gjort oss gode erfaringer med gjennom pandemien. Dette gjelder bla. organisering på klasserom i overgangen fra skole til SFO, hvor vi fortsetter med trinnvise måltider før vi samles til lek og aktivitet. Vi gleder oss til å ha større fleksibilitet i både organisering og aktiviteter med barna. Vi vil ikke operere med egne soner i skolegården i SFO-tid på grønt nivå, men vil raskt legge om til dette dersom nivået endres til gult. 

Matservering vil fremdeles være på vent, men tas opp igjen når kommunen gir klarsignal til dette. Det er derfor viktig å understreke at barna må ha med seg nok mat til både skole og SFO i perioden som kommer. Vi kommer med fortløpende beskjeder når det endrer seg ifbm. matservering på SFO. 

Skiftetøy kan organiseres i kassene over plassene i garderobene. Regntøy, støvler og annet yttertøy kan også være på skolen, men må tas med hjem for tørking dersom det er gjennomvått. Skolen har ikke mulighet til å tørke et stort omfang av tøy fra dag til dag. Foresatte kan nå være med inn i skolebygget å kontrollere barnas bokser og tøy, men husk å holde avstand og god hygiene. 

Det arbeides med en aktivitetsplan for periodene fremover. Her vil vi fokusere på våre lokale satsningsområder, samt knytte disse opp mot ny nasjonal rammeplan for SFO. Stikkord her er fysisk aktivitet, måltidsglede, lek og et verdigrunnlag basert på 

  • barndommens egenverdi
  • trygghet, omsorg og trivsel
  • mangfold og inkludering
  • skaperglede, engasjement og utforskertrang
  • demokrati og fellesskap
  • bærekraftig utvikling

Ved praktiske spørsmål ta kontakt med en av våre ansatte på SFO ved henting/levering og på vår primærtelefon 41 56 45 37. 

Jeg kan også nås på espen.ness.lund@faerder.kommune.no eller 97 68 03 66.

For alle foresatte til nye førsteklassinger: vi samles i gymsalen i løpet av morgendagen for gjennomgang av SFO-tilbudet, IST Direkte og andre spørsmål. 

Vel møtt til skolestart!

Mvh. Espen Næss Lund.