Helsesykepleier ved Føynland skole

Marit Handeland er helsesykepleier ved Føynland skole.

Hun kan nås på tlf. 9577 8036 / Sentralbord: 4080 1230

e-post: marit.handeland@faerder.kommune.no

Marit Handeland