Informasjon om oppstart av vann og avløpsarbeider på jordet vest for Østbyveien, i Tillasvei og Fossåsveien.

Vedlagt ligger et infoskriv om anleggstrafikk i skolens nærområde i forbindelse med vann og avløpsarbeider på jordet vest for Østbyveien, i Tillasvei og Fossåsveien, Infobrev anleggsarbeider (PDF, 107 kB) 

Vi anbefaler alle som ferdes i det aktuelle området om at være forsiktige og holde avstand til maskiner og utstyr.