Trafikkavvikling i anleggsperioden Østbyveien

Færder kommune ved drift og anlegg skal separere avløpsledningen samt bytte vannledning i tilknytning til Østbyveien. Se kartutsnitt i brosjyren som viser omfang av arbeidene. Gravearbeidene vil for det meste foregå på jordet mellom Fossåsveien og Østbyveien.
Hovedårsaken er å separere eksisterende felles avløpsledning(spillvann og overvann) for området. Dagens fellesledning for avløp vil erstattes av en spillvannsledning og en overvannsledning. Eksisterende vannledning vil også skiftes ut.

Se brosjyre: Østbyveien VA-anlegg (trafikkavvikling) (PDF, 709 kB)

Østbyveien - Klikk for stort bilde