Velkommen til et nytt skoleår!

Sommerferien er snart over. Skolen starter igjen mandag 21. august. 

- Elevene på 2.-7. trinn møter kl. 08:30. 

- Elevene som skal starte i 1. trinn møter kl. 09:00 

Første skoledag er en vanlig skoledag, så husk å ta med mat og drikke.

Skoleruta for skoleåret 2023-2024 finner du her

Velkommen!