1.tr 2024/2025 Velkommen

Hei alle foresatte som skal ha barn på 1.tr Labakken skole 2024/2025. Vi gleder oss veldig til å ta i mot 1.tr barna kommende skoleår.

Hei! Velkommen til Labakken skole og 1.tr skoleåret 2024/2025. I vedleggene er det informasjon om foreldremøte, førskoledag og SFO. De samme dokumentene blir postlagt til dere. Vi gleder oss til å bli kjent med 1.tr barna og dere foresatte. 
Informasjon til foresatte (PDF, 187 kB)
Informasjon om Labakken SFO (PDF, 228 kB)
Brev til eleven ang. førskoledag vår 24 (PDF, 116 kB)