7. trinn på Labakken skole skoleåret 2022/2023 tilbys å gå samlet til Teigar ungdomsskole

Det er i ledergruppen i Oppvekst, etter ønske om en felles ungdomsskole fra FAU og foresatte ved 7.trinn på Labakken skole, besluttet at alle elevene på nåværende 7.trinn på Labakken skole kan gå til Teigar ungdomsskole skoleåret 2023/2024.

skolesaker - Klikk for stort bilde

Ifølge gjeldene kretsgrenser er det et antall elever på nåværende 7.trinn som sogner til Borgheim ungdomsskole. Foresatte til disse elevene må gi et samtykke til at eleven kan starte på Teigar ungdomsskole skoleåret 2023/2024. Samtykkeskjema sendes direkte til disse elevenes foresatte fredag 20.01.2023. Svarfrist er 05.02.2023.

Det vil i løpet av 2023 utarbeides et nytt forslag til kretsgrenser for ungdomsskolene, der det vil bli anbefalt at alle elevene på Labakken sogner til Teigar ungdomsskole. En slik endring i kretsgrense er ønskelig for forutsigbarheten i at alle elvene på Labakken skal kunne gå samlet til en ungdomsskole. Det er i tillegg ønskelig med en slik endringen i kretsgrense da Borgheim- og Teigar-ungdomsskole vil få plassutfordringer dersom kullet deles. I tillegg vil en slik endring på sikt, gi to ungdomsskoler som er mer like i størrelse og sammensetning.