Felles ansvar for trygg skolevei

Mandag kommer alle våre 460 barn til skolen. Vi gleder oss!

Det er lurt å bruke kroppen før skoledagen begynner.

Når barn går til og fra skolen, får alle en tryggere skolevei.

Jo færre biler som kjører inn Mathilde Henriksens vei, jo tryggere blir skoleveien for barnet DITT.

Administrasjonen vil fortsatt stå trafikkvakt hver morgen.

I mai hadde vi en trafikkdag med ekstra fokus på hvordan vi går over gangfelt, og hvordan vi oppfører oss i lyskryss. Vi vil arrangere slike trafikkdager hvert skoleår.

Bor du et lite stykke unna skolen, minner vi på at du kan slippe av barn ved Kiwi, og ved avslippsonen ved Herstad skole.

Vi trenger hjelp av alle for å trygge barna våre.