Møtereferater og andre dokumenter

Møtereferater og andre dokumenter tilknyttet elever på Labakken skole finner du ved å logge deg inn på "IOP innlogging for foresatte"  

For å komme til "IOP innlogging for foresatte", gjør du følgende:
- Gå til www.faerder.kommune.no/labakkenskole
- Trykk på «Hjelpetjenester» eller i denne linken: 
   https://faerder.kommune.no/labakkenskole/hjelpetjenester/
- Trykk på «IOP innlogging for foresatte»
- Trykk «ID porten» og logg deg inn
- Når du er logget inn, så trykker du på barnets navn
- Deretter trykker du på «Individuell opplæringsplan» og da har du dokumenter tilknyttet ditt barn tilgjengelig.