Språksmart på Labakken skole

I høst hadde vi en fantastisk dugnad i skolegården vår! Stort oppmøte og mye engasjement! Nå skal vi i gang med en ny dugnad. Denne gangen er det en holdningsdugnad. Vi skal prøve å snu negativt språk og negative holdninger, til et språk hvor vi prater hyggelig til alle på skolen. Vi skal ta vare på det flotte skolebygget vårt, vi skal ta smarte valg når vi behandler skolen vår, både ute og inne.

Be the kind one, scrabble bokstaver - Klikk for stort bilde

Elevrådet på skolen, alle voksne som jobber her og FAU, ønsker at vi sammen skal få denne holdningsendringen. Vi har kalt dugnaden SPRÅKSMART

På Labakken skole vil vi jobbe skoleomfattende med dette. Alle er med!

Hvem vil du være?
Jeg er SPRÅKSMART:
- Fordi
 jeg snakker hyggelig til andre og om andre
- Fordi jeg møter andre med vennlig kroppspråk
- Fordi jeg tar vare på skolebygningen vår

ORD - KROPP - BYGG