Trafikkbilde ved skolestart

 Midlertidig stengt gang og sykkelsti over jordet og informasjon om "kiss&ride"

Skolen har i dag blitt informert om følgende:

Flomveien langs gang og sykkelvei over jordet har i vinter blitt utsatt for utvasking, noe som gjorde at det måtte settes i gang erosjonssikring av flomvei før asfaltering kunne gjennomføres. Arbeidene ble startet opp 01. august og vil vare litt fremover.

Planen er at asfaltering og komplettering vil gjennomføres uke 35. 

Inntil dette er ferdig vil gang og sykkelsti være stengt. Dette kan bety at trafikken blir tettere rundt skolen/inn Mathilde Henriksensvei enn vanlig. Vær derfor ekstra oppmerksomme. 

I påvente av at gang og sykkelsti blir ferdigstilt er det mulig å sette av barna på parkeringsplassen til KIWI. Dette vil avhjelpe vår egen "kiss&ride".

Alle trinn informerer elevene om denne situasjonen ila morgendagen.  

Ellers skal de som kjøres til skolen slippes av før bommen i "kiss&ride". Her er det mulig å parkere bilen en kort stund dersom du må følge barnet ditt. 

Vi beklager at dette ikke er på plass til skolestart, men dette er dessverre forhold vi ikke rår over.