Velkommen til nytt skoleår!

Velkommen til nytt skoleår på Labakken skole.

Vi ønsker alle elever og ansatte velkommen til nytt skoleår.

Særlig gleder vi oss til å hilse på de nye 1.trinnselevene!

  • Første skoledag er mandag 21.august på Labakken skole for ALLE elever.

5.-7.trinn og Solsikken starter kl. 08.30 denne dagen, og møter opp i uteamfiet.

2.-4. trinn starter kl. 09.00. De møter også i uteamfiet.

Vi ønsker nye 1.trinn velkommen kl. 10.00. 1.trinn møter på Lokket.