Informasjon om Labakken SFO

I vedlegget er det grundig informasjon om Labakken SFO. Den første delen er laget generelt for SFOene i Færder kommune. Den siste delen har informasjon om hvordan Labakken SFO tilrettelegger i forhold til Rammeplanen for SFO. 
 

Årsplan informasjon Labakken 23-24 (PDF, 770 kB)