Desemberhilsen 2022      

Nå er vi inne i den siste skoleuka i 2022, og snart er det juleferie.

Vi har hatt et høsthalvår hvor elevenes læringsmiljø, trivsel og læring har hatt hovedfokus, vi kjenner virkelig på at det er godt med normal skolehverdag!

På Lindhøy planlegges opplæringen i 6-ukersperioder, ofte med et hovedtema. I oppstarten av skoleåret hadde vi også i år fellestema «God start» på alle trinn og SFO. Med utgangspunkt i materiell fra Læringsmiljøsenteret i Stavanger fokuserer vi på å bli kjent og trygge innad på trinnet, bygge gode klassemiljøer, ha en tydelig relasjonssterk klasseledelse, sette felles standarder med regler og rutiner, øve på elevrollen og sørge for at alle elever opplever mestring og læring. Vi erfarer at en god start på skoleåret danner en viktig grunnmur for resten av skoleåret, og at det etter lange og korte ferier er behov for å starte litt «på nytt». Les mer her

I høst ble Lindhøy en Leksebevisst skole. Vi ønsker at foresatte som har spørsmål og innspill om læring og lekser tar dette opp med kontaktlærer, det er viktig at dere deler deres erfaringer med oss.

Fra leksebevisst skole: På skolen vår er vi opptatt av å jobbe helhetlig med lekser fra 1. til 7. trinn på en måte som gir læring og vekst for elevene våre.

Vi kunne nevnt mye av det spennende som har skjedd i høst, men nøyer oss med å hente frem et par ting:

5. trinnet vært på Vind i seilene, 6. trinnet har brukt Megin-båtene på Hvasser og elevene på 3. og 4. trinn har vært på svømming. Vi er en kystkommune, og det er flott at elevene får dissse mulighet til å både ferdes på, i og ved vannet.

I oktober hadde vi aldersblanda aktivitetsdag med mange nye aktiviteter- det var en suksess.

Det har vært en aktiv høst for Ellen Amalie og Filippa, våre nye ledere i elevrådet. Elevrådskonferanse for Færderskolene, konferanse på Havna for oppvekstsektorene «Sammen for innenfor skap» med fokus på rasisme, hatprat og krenkelser. SU-møte og FN- dag mm. Vårhalvåret 2023 har elevrådet et ønske om å sette fokus på skolens «grønne profil», og spesielt gjenbruk og søppelhåndtering. Så må vi neven at skolen har vært så heldig å fire brukte digitale tavler fra Vestskogen skole, disse skal monteres opp for 1.-2. trinn, det er supert med gjenbruk!

I morgen er det siste skoledag og vi har felles tradisjonell juleavslutning for 1.-7. trinn. Alle elevene slutter kl 12.50. SFO har normal åpningstid både torsdag 22.12 og fredag 23.12, og starter opp igjen 2. januar. Første skoledag etter juleferien er tirsdag 3. januar. 

Takk for et godt samarbeid

De beste ønsker om en hyggelig juleferie og et riktig godt nytt år til dere alle!

Julehilsen fra alle oss på Lindhøy skole og SFO til alle dere