Ferie for alle - et tilbud fra Røde kors

Dessverre har ikke alle barn i Norge de ferieopplevelsene som de har behov for. Grunnene til dette kan være mange og er ofte sammensatt.
Noen familier strever med svært krevende utfordringer i hverdagen, mens andre klarer seg ganske godt, men har likevel ikke det lille ekstra som skal til for å ta med barna på ferie.  Ferie for alle retter seg mot disse familiene.

 

Søknadsfrist for sommerferie er tirsdag 2. mai

For mer informasjon og påmelding, kan dere ta kontakt med skolens helsesykepleier, Marit Handeland  

Mail: marit.handeland@faerder.kommune.no

For mer informasjon, se nettsidene til Røde kors