Gravearbeider langs skoleveien

 Fram til nyttår vil det pågå gravearbeider ved Tjøme kirke.

I den forbindelse vil gang og sykkelveien på platået foran Tjøme kirkes hovedinngang bli stengt i perioder.

Dette blir tydelig merket med forskriftsmessig skilting og inngjerding.

Elever som benytter denne gang og sykkelveien som sin skolevei må likevel være spesielt oppmerksomme, og følge de henvisningene som gis.

Det er også viktig å merke seg at det vil foregå trafikk med tunge kjøretøy under hele perioden.

Vis forsiktighet og ta nødvendig hensyn til dette.