Hei alle foresatte - en liten høstrapport

Da har vi lagt bak oss oppstart av skoleåret og vi er allerede godt ut i høstsemesteret!

Vi har blitt kjent med de nye 1. trinnselevene våre. Det er så fint å se hvordan de finner sin plass og tilhørighet, spesielt sammen med medelevene og de voksne på trinnet. Våre førsteklassinger har blitt godt kjent med sine faddere på 5. trinn, de har blant annet hatt flere koselige sangstunder sammen! I dag har førsteklasse sunget for hele skolen på fellessamling- imponerende!

Høstaktivitetsdagen ble gjennomført denne uken, det ble en suksess! Noen gamle og noen nye aktiviteter, fint vær og elever i farta! Dagen var organisert med aktiviteter rundt om på hele skolens område, og faddere og fadderbarn var sammen hele dagen. Det var bål i skolehagen og lekeområdet i vest. En ekstra takk til alle de voksne som gjorde en super innsats for alle elevene denne dagen!

Vi har ny sosial aktivitetsplan for skolen i år. Den omhandler temaer og aktiviteter som vi har valgt å ta inn i det forebyggende og holdningsdannende arbeidet for et trygt og godt skolemiljø. Aktivitetsdagen denne uken, fellessamling før høstferien, FN-dagen 24. oktober og forberedelse til Trivselsundersøkelse og Elevundersøkelsen er noe av det som står i planen for perioden.

Vi har utsatt Åpen dag til våren 2023. Vi så behovet for å gjennomgå hvordan vi på en bedre måte kan ivareta gratisprinsippet ved fellesarrangementer. Vi skal ha en grundig prosess på skolen. Både ansatte, elever og FAU blir koplet på. Så gleder vi oss til «ny» Åpen dag!

Vi må takke FAU nok en gang! FAU har igjen de bidratt med kr 10.00 til TL- utstyr. De har også skaffet oss nye refleksvester til 1. trinn og signalisert at de ønsker å støtte skolen økonomisk ved anskaffelse av flere lekeapparater, og kanskje får vi til en dugnad senere i høst! I går fikk skolen levert en ny 5-mannshuske som blir montert opp på plenen i sør. Det blir supert!

Ved skolestart ble det valgt nye trivselsledere (TL). De har vært på heldagskurs på Labakken sammen med de andre trivselslederne i Færder. Nå er de godt i gang med nye aktiviteter i storefri.

Har dere sett den flotte kjøkkenhagen vår? Før sommeren ble det sådd både solsikker, poteter, gresskar, gulerøtter mm. Det er flott at elevene våre i både skole- og SFO-tid kan være aktive med å så og høste, og ikke minst få smake gode grønnsaker! På høstfesten i SFO serverte de grønnsaksuppe fra kjøkkenhagen- den var veldig smakfull!

Vi ønsker alle velkommen til foreldresamtaler i uke 43-44. Trinnene sender ut egen informasjon om dette. Se også eget skriv om foreldresamtalen og halvårsvurdering, som er delt på hjemmesiden og fb.

Vi ønsker alle en god høstferieuke! 

Hilsen oss på Lindhøy