Informasjon om nasjonale prøver 5.tr høst 22

 Formålet med nasjonale prøver er å gi skolene kunnskap om elevenes grunnleggende ferdigheter i lesing, regning og engelsk. Informasjonene fra prøvene skal danne grunnlag for underveisvurdering og kvalitetsutvikling på alle nivå i skolesystemet. 

Prøvene gjennomføres på høsten. Prøvene i lesing tar inntil 90 minutter og prøven i engelsk tar 60 minutter. Alle prøvene gjøres på PC. Hovedregelen er at alle elevene skal delta, men det det er mulighet for fritak for enkeltelever. 

Enkelte elever kan ha behov for spesiell tilrettelegging i forbindelse med gjennomføringen. Nytt i år et at Elever med dysleksi eller betydelige lesevansker skal få tilbud om å bruke lesestøtte når de skal gjennomføre nasjonale prøver i engelsk og lesing. Dette har skolen ansvar for. Tilretteleggingen kan ikke gjøres på en slik måte at det går ut over det som prøven er ment å måle. 

Tidspunkt for 5.trinn i høst er: 

Lesing: tir 20.sept 

Regning: tor 22. sept 

Engelsk: tir 27.. sept 

Oppsamling (senest 29.09): tor 29. sept 

Elevene kommer til å trene noe på oppgavetypene i forkant av prøvene.  

Skolen får resultater på individ-, gruppe- og skolenivå. Informasjonen går også til nasjonale myndigheter. 

Lindhøy skole bruker resultatene til kvalitetsutvikling og oppfølging av elevenes læring. På individnivå bruker vi prøvene som en av flere kilder til å få oversikt over enkeltelevers ferdigheter og kompetanse. Læreren får delvis resultater ganske snart etter at alle har avviklet prøven, men endelige resultater, justert etter nasjonalt nivå, vil foreligge først etter høstferien.  

Har du spørsmål kan du ta kontakt med skolen eller lese mer om nasjonale prøver på: https://www.udir.no/nasjonaleprover 

Vennlig hilsen  

Rektor Bente Marthinsen