IST Home fraværsmelding og info fra trinn

Fra denne uka kommer alle trinn til å legge læringsplaner og annen trinninformasjon ut på IST Home. Det vil være en overgangsperiode nå i starten, noen trinn legger også ut der de har gjort det tidligere. Vi ber foresatte ta direkte kontakt med kontaktlærer hvis informasjon ikke kommer frem. 

Nå i starten er det viktig at foresatte kun bruker IST til fraværsmeldinger i skole. Andre viktige beskjeder må gå gjennom avtalte kommunikasjonsformer med kontaktlærer. DVS, chat-funksjonen for skole kan ikke benyttes pr i dag. 

Foresatte med elever på SFO må også sjekke at de de får meldinger via IST

For å lese mer om IST Home, fraværsmelding og hvordan laste ned App, kan du se her