Velkommen til Lindhøy sommerskole uke 25 2022 - Tilbud til elever på 4. og 5. trinn

Informasjon til foresatte 

Hvorfor sommerskole?  

Utdanningsdirektoratet bevilget i 2021 korona-tilskudd til kommunene for at skolene kunne sette inn forsterkende sosiale og faglige tiltak for å møte utfordringer etter korona. På Lindhøy har vi fortsatt igjen midler fra tilskuddet og ønsker derfor å tilby sommerskole også i år! Lindhøy Sommerskole er et frivillig tilbud, og dette blir en uke med mulighet for aktiv utforskende læring og positive sommeropplevelser sammen med jevnaldrende! 

Hvordan organiseres sommerskolen i uke 25?  

  • Tilbudet gis til totalt 36 elever på nåværende 4. og 5. trinn 

  • Tilbudet er gratis 

  • Skoledagen varer fra kl. 09:00 til kl. 14:00 

  • Det serveres frokost og lunsj hver dag  

  • Oppmøte i nordbygget  

Planlagte lærings- og samarbeidsaktiviteter: 

  • Kl 09.00: Oppmøte i nordbygget, frokost 

  • Kl 09.30-12.00: Aktiviteter  

  • Kl 12.00: Lunsj 

  • Kl 12.30-14.00: Aktiviteter   

Sommerskolelærere: Dag Valskar, Inger-Lise Vikstrøm og Kjetil Langsrud  

Løpende påmelding til bente.marthinsen@faerder.kommune.no innen fredag 3. juni. (Fint hvis dere oppgir eventuelle allergier ev. annen viktig informasjon om eleven).