Velkommen til Lindhøy sommerskole uke 25 - Tilbud til elever på 4. , 5. og 6. trinn

Vi tilbyr sommerskole også i år

Lindhøy Sommerskole er et frivillig tilbud! Dette er en ekstra skoleuke med sommeropplevelser og aktiv utforskende aktiviteter og sammen med jevnaldrende!

Hvordan organiseres sommerskolen?

  • Tilbudet er gratis
  • uke 25, 19. - 23. juni
  • Skoledagen varer fra kl. 09:00 til kl. 14:00
  • Det serveres frokost og lunsj hver dag
  • Oppmøte i Nordbygget
  • Tilbudet gis til totalt 56 elever på nåværende 4., 5. og 6. trinn 

Dagsplan:

Kl 09.00: Oppmøte i nordbygget, vi spiser frokost

Kl 09.30: Aktiviteter felles og i grupper

Kl 12.00: Vi spiser lunsj

Kl 12.30: Aktiviteter felles og i grupper

Kl 13.45: Oppsummering av dagen og vel hjem!

Sommerskolelærere: Dag Valskar, Inger-Lise Vikstrøm, Heidi Helberg Hagen og Kjetil Langsrud

Løpende påmelding til dag.valskar@faerder.kommun.no innen fredag 2. juni. (Fint hvis dere oppgir mobilnummer til foresatte, eventuelle allergier ev. annen viktig informasjon om eleven).